We produce experimental audio-visual works. Films like records. Installative movies. Weird images. Blind sounds. Not just films.

Ikusentzunezko experimentalak ekoizten ditugu. Disko itxurako filmak. Instalatzeko pelikulak. Irudi arraroak. Soinu itsuak. Ez soilik pelikulak.

Producimos obras audio-visuales experimentales. Películas como discos. Películas instalativas. Imágenes raras. Sonidos sin imagen. No solo películas.